TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Jenny Morris

Kilka słów o Jenny Morris

Jenny Morris, znana równie? jako The Giggling Gourmet, jest jedn? z najbardziej lubianych kucharek Afryki Po?udniowej. Jenny jest autork?, felietonistk?, prezenterk? telewizyjn?, nauczycielk?, kuchark? i przewodniczk? kulinarn?. Raz nawet prowadzi?a audycj? radiow? o gotowaniu i mi?o?ci!

Opis Programu Jenny Morris

Jenny Morris gotuje - Maroko

Jenny Morris gotuje - Maroko

Dama pó?nocnoafryka?skiej kuchni, Jenny Morris, jest w?adcz? jednak urocz? i niezwykle m?dr? szefow? kuchni, prowadz?c? swoj? w?asn? szko?? gotowania The Cook’s Playground w mie?cie Cape Town. W nowej serii, zostawia za sob? Afryka?sk? Sahar? i kieruje si? na pó?noc, na targowiska, w góry i na pla?e Maroka, odkrywaj?c kultur? oraz kuchni? i spotykaj?c ludzi z tego intryguj?cego kraju. W ka?dym odcinku, Jenny rozstawia  przeno?n? kuchni?, aby stworzy? swoje w?asne dania zainspirowane jedzeniem i kultur? której do?wiadczy?a, zawsze u?ywaj?c najlepszych, lokalnych sk?adników. Kuchnia Maroka wywodzi si? z Afryki ze szczypt? wp?ywów z Europy a przepisy Jenny s? inspirowane klimatem ?ródziemnomorskim, przyprawami zachodu i kultur? Pó?nocnej Afryki. Jej podró? oraz jej dania b?d? zarówno przyjemno?ci? jak i zaskoczeniem.

Jenny Morris gotuje  - Riviera

Jenny Morris gotuje - Riviera

Jenny Morris zabiera widzów w kulinarne tournée po najwspanialszych miejscach Europy; francuskiej i w?oskiej riwierze, która p?kaj w szwach od nadmiaru ?wie?ych warzyw i tradycji kulinarnych Francji i W?och. Miasteczka i wsie tego regionu s? rajem kucharza. Od gajów oliwnych Ligurii do krystalicznych wód wokó? Monako i St. Tropez, Jenny zmierza do serca riwiery, odkrywaj?c po drodze tradycje, ludzi i sk?adniki, dzi?ki którym to miejsce jest sercem kuchni ?ródziemnomorskiej.

Bajeczna akademia kulinarna Jenny i Rezy

Bajeczna akademia kulinarna Jenny i Rezy

Odkryjcie w sobie talent kulinarny pod przewodnictwem dwójki guru: „chichocz?cej smakoszki” Jenny Morris i „ksi?cia przypraw” Rezy Mahammada, którzy otworz? przed Wami drzwi nadzwyczajnej akademii kulinarnej - ju? w listopadzie na Polsat Food Network. Mistrzowie kucharscy zabieraj? swoich uczniów w kulinarn? podró?, pe?n? tradycji ró?nych krajów, próbuj?c w nich wyzwoli? entuzjazm do jedzenia. Przekazuj?c wiedz? w mi?ej atmosferze, Jenny i Reza przekonuj?, ?e nawet najs?absi szefowie kuchni potrafi? przyrz?dza? doskona?e potrawy. Zaczynaj?c od podstaw gotowania i docieraj?c do zawi?o?ci przepisów kuchni ?ródziemnomorskiej i azjatyckiej, uczestnicy przygotowuj? wy?mienite uczty pod uwa?nym okiem s?ynnych gospodarzy programu i w atmosferze doskona?ej zabawy.