TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Gerry Garvin

Kilka słów o Gerry Garvin

Gerry Garvin,  znany jako G.Garvin, popularny kucharz, autor ksi??ek kucharskich i prezenter telewizyjny. Imponuj?ce CV kulinarne Garvin uzupe?nia o dzia?alno?? filantropijn?. Otrzyma?  m.in.  tak presti?owe  wyró?nienie w tej dziedzinie jak ‘2007 Man of the Year’ przyznawane przez stowarzyszenie Women Moving Forward in Business. Gerry Garvin zosta? te?  trzecim najlepszym szefem kuchni wed?ug ‘Southwest Airlines Spirit Magazine’ w 2006 roku (za Jacques’em Pepin’em i Emeril’em Lagasse’m). Dodatkowo Garvin jest cz?stym go?ciem zarówno ‘The Tonight Show with Jay Leno’ i ‘Good Morning America’.

Opis Programu Gerry Garvin

Podró?e z Garvinem

Podró?e z Garvinem

Znany kucharz, autor ksi??ek kucharskich i prezenter telewizyjny Gerry Garvin (znany jako G. Garvin), wyrusza w podró?, która zabierze go po?udniowych stanach USA, s?yn?cych z niepowtarzalnej i niezwykle smakowitej kuchni. W tym nowym programie Polsat Food Network G. odkrywa rado?? prawdziwego teksa?skiego BBQ w Houston, pyszne dania niezwykle go?cinnego Charleston, inspirowane po?udniem jad?odajnie w Hoboken, New Jersey, oraz duszon? wieprzowin? w Wirginii.