TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Reza Mahammad

Kilka słów o Reza Mahammad

Reza mówi o sobie, ?e jest ,,hybryd? rozerwan? mi?dzy dwoma ?wiatami’, nawi?zuj?c do swojego indyjskiego wychowania i brytyjskiego wykszta?cenia. Reza wszed? w ?wiat gastronomii w wieku 16 lat gdy przej?? zarz?dzanie rodzinnym biznesem, The Star of India Restaurant. Cho? specjalizuje si? g?ównie w kuchni indyjskiej, Reza wierzy w eksperymentowanie z ró?nymi produktami i sk?adnikami z ca?ego ?wiata. Uwielbia dodawanie nowych smaków i wymiarów do tradycyjnych da?, czym zyska? sobie przydomek ,,Ksi?cia Przypraw”. Reza jest autorem dwóch ksi??ek kucharskich, Reza’s Indian Spice and Rice, Spice and All Things Nice.  Otworzy? szko?? gotowania, Chez Cartier, w po?udniowo-zachodniej Francji, na pó?noc od Bordeaux.

 

Opis Programu Reza Mahammad

Reza, ksi??? indyjskich potraw

Reza, ksi??? indyjskich potraw

Reza, ksi??? indyjskich potraw zaprasza widzów na podró? do wspania?ych pa?aców Rad?astanu. Ten kulinarno-turystyczny program ?ledzi szefa kuchni Rez? Mahammada, jednego z najlepszych restauratorów Wielkiej Brytanii, podczas niezapomnianej wyprawy do najwspanialszych rezydencji Indii, podczas której odkrywa fascynuj?c? histori? królewskich da? i biesiad. Zobacz jak Reza gotuje kachori pod bacznym okiem miejscowych specjalistów, pokazuje spektakularne plenery oraz próbuje wielowiekowych przepisów i potraw podawanych lokalnej arystokracji od pokole?. Reza, ksi??? indyjskich potraw jest idealnym po??czeniem luksusowej podró?y i praktycznych porad kulinarnych.

Afryka?ska kuchnia Rezy

Afryka?ska kuchnia Rezy

Reza Mahammad jest czo?owym przedstawicielem kuchni indyjskiej w Wielkiej Brytanii i gwiazd? telewizji kulinarnej. W nowej serii, Reza zabiera widzów w niezapomnian? podró? po Afryce Po?udniowej, Namibii, Zambii, Botswanie i Mozambiku. Odkrywaj?c lokalne delicje i urozmaicaj?c tradycyjne afryka?skie receptury w?asnymi akcentami, Reza spotyka równie? miejscowych kucharzy, napawa si? pi?knem Afryki i uczy jej fascynuj?cej historii.

Reza, ksi??? wietnamskich przypraw

Reza, ksi??? wietnamskich przypraw

W ju? trzeciej ods?onie swojego programu na Polsat Food Network, lubiany propagator kuchni indyjskiej Reza Mahammad udaje si? do po?udniowo-wschodniej Azji, gdzie poznaje kulinarn? kultur? Wietnamu i Tajlandii.
Reza odkrywa? b?dzie rol? przypraw w lokalnej kulturze, poznawa? kwitn?c? kuchni? oraz przedstawia? nieprzeci?tne postaci lokalnej gastronomii.