TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Lisa Lillien

Kilka słów o Lisa Lillien

Kulinarna podró? Lisy zacz??a si? gdy za?o?y?a prywatny blog kulinarny pt. G?odna Dziewczyna. Na poczatku mia? on s?u?y? jedynie do kontaktu z przyjació?mi i rodzin?, jednak z czasem okaza? si? bardzo popularny. Teraz jest bestsellerow? autork? siedmiu ksi??ek kucharskich oraz gwiazd? w?asnego programu, „G?odna Dziewczyna”.

Opis Programu Lisa Lillien

G?odna dziewczyna

G?odna dziewczyna

Lisa Lillen uwielbia je??, ale tylko zdrowo! Jej kulinarne kreacje smakuj? wy?mienicie, a do tego mo?na raczy? sie nimi bez wyrzutów sumienia. W swoim programie nie tylko radzi jak w?a?ciwie si? od?ywia?, podpowiada tak?e, co warto kupowa?, jak to przygotowa? i jak czyta? etykiety na produktach. Ka?dego dnia prezentuje nowy przepis na rozp?ywaj?cy si? w ustach, niskokaloryczny i pe?en zdrowia posi?ek.

Kulinarna podró? Lisy zacz??a si?, gdy za?o?y?a prywatny blog kulinarny pt. G?odna Dziewczyna. Na pocz?tku mia? on s?u?y? jedynie do kontaktu z przyjació?mi i rodzin?, jednak z czasem okaza? si? bardzo popularny. Teraz jest bestsellerow? autork? siedmiu ksi??ek kucharskich oraz gwiazd? w?asnego programu, „G?odna Dziewczyna”.