TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Wypieki z Ann? Olson

Kilka słów o programie

Znana cukierniczka, Anna Olson, pokazuje w swoim nowym, kusz?cym programie, ?wiat pieczonych pyszno?ci, poczynaj?c na muffinkach i bezach, a na kremowych tortach i croissantach ko?cz?c. M?dro?ci i ciekawostki Anny sprawiaj?, ?e nauka pieczenia jest bardzo przyjemna. W ka?dym odcinku Anna skupia si? na podstawowych umiej?tno?ciach i usi?uje je ulepszy?, zabieraj?c widzów na ekscytuj?c? podró? od pocz?tkuj?cego cukiernika, do szefa cukiernictwa. Anna rozpoczyna od przyrz?dzania perfekcyjnego ciasta francuskiego, nast?pnie pokazuje jak przygotowa? tarte owocow? aby pó?niej przedstawi? sposób przyrz?dzenia czekoladowej napoleonki. Ostatecznie, Anna ujawnia sekretn? umiej?tno?? mistrzów kuchni, przyrz?dzanie czego? wed?ug w?asnego pomys?u, jak jej przepyszna, s?ona przystawka. W ukochanym przez widzów stylu, Anna przedstawia swoje rozwi?zania w formie ?miesznych anegdot, porad i trików. Program przedstawia powtórk? z rewelacyjnych przepisów na ka?dym poziomie umiej?tno?ci.

Prezentowany przez: Anna Olson

Specjalistka od osza?amiaj?cych wypieków. Pracowa?a jako profesjonalny cukiernik, st?d o sztuce przygotowywania przepysznych deserów wie wszystko.Jej kuchnia bazuje na ?wie?ych, naturalnych sk?adnikach, dostosowanych do aktualnej pory roku. Uwielbia organizowa? przyj?cia i dzieli? si? z innymi swoimi specja?ami. Filozofia kuchni Anny jest prosta: gotowanie powinno by? zabaw?! 

Więcej z tego programu