TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Jenny Morris gotuje - Maroko

Kilka słów o programie

Dama pó?nocnoafryka?skiej kuchni, Jenny Morris, jest w?adcz? jednak urocz? i niezwykle m?dr? szefow? kuchni, prowadz?c? swoj? w?asn? szko?? gotowania The Cook’s Playground w mie?cie Cape Town. W nowej serii, zostawia za sob? Afryka?sk? Sahar? i kieruje si? na pó?noc, na targowiska, w góry i na pla?e Maroka, odkrywaj?c kultur? oraz kuchni? i spotykaj?c ludzi z tego intryguj?cego kraju. W ka?dym odcinku, Jenny rozstawia  przeno?n? kuchni?, aby stworzy? swoje w?asne dania zainspirowane jedzeniem i kultur? której do?wiadczy?a, zawsze u?ywaj?c najlepszych, lokalnych sk?adników. Kuchnia Maroka wywodzi si? z Afryki ze szczypt? wp?ywów z Europy a przepisy Jenny s? inspirowane klimatem ?ródziemnomorskim, przyprawami zachodu i kultur? Pó?nocnej Afryki. Jej podró? oraz jej dania b?d? zarówno przyjemno?ci? jak i zaskoczeniem.

Prezentowany przez: Jenny Morris

Jenny Morris, znana równie? jako The Giggling Gourmet, jest jedn? z najbardziej lubianych kucharek Afryki Po?udniowej. Jenny jest autork?, felietonistk?, prezenterk? telewizyjn?, nauczycielk?, kuchark? i przewodniczk? kulinarn?. Raz nawet prowadzi?a audycj? radiow? o gotowaniu i mi?o?ci!

Więcej z tego programu