TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Jeni i Olly w winnicach Zachodniego Wybrze?a

Kilka słów o programie

Wszystko co najlepsze na zachodnim wybrze?u Ameryki – wspania?e jedzenie, powalaj?ce wina i pyszne przygody podczas podró?y z niezrównan? par? prowadz?cych, Jeni Barnett i Olly Smithem. Jeni Barnett jest brytyjsk? prezenterk? telewizyjn? i radiow? oraz aktork? – jedn? z czo?owych prezenterek kulinarnych Wielkiej Brytanii. Olly Smith jest wyj?tkowo entuzjastycznym brytyjskim prezenterem telewizyjnym, nagradzanym znawc? win, mi?o?nikiem jedzenia, autorem i felietonist?. Wspólnie wyruszaj? w tras? podró?uj?c od Portland w stanie Oregon do San Francisco w Kalifornii. Po drodze zatrzymaj? si? w niezliczonych miejscach, z których ka?de oferuje niezapomniane wra?enia. 

Dobre samopoczucie i przygoda towarzysz? im wsz?dzie podczas poznawania niecodziennych dozna? kulinarnych, spotykania ?wiatowej klasy winiarzy i zapuszczania si? za kulisy restauracji b?d?cych chlub? zachodniego wybrze?a. Ta obficie zakrapiana winem wyprawa jest prawdziw? gastro-podró?? ?ycia. Bon voyage Jeni i Olly!