TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

G?odna dziewczyna

Kilka słów o programie

Lisa Lillen uwielbia je??, ale tylko zdrowo! Jej kulinarne kreacje smakuj? wy?mienicie, a do tego mo?na raczy? sie nimi bez wyrzutów sumienia. W swoim programie nie tylko radzi jak w?a?ciwie si? od?ywia?, podpowiada tak?e, co warto kupowa?, jak to przygotowa? i jak czyta? etykiety na produktach. Ka?dego dnia prezentuje nowy przepis na rozp?ywaj?cy si? w ustach, niskokaloryczny i pe?en zdrowia posi?ek.

Kulinarna podró? Lisy zacz??a si?, gdy za?o?y?a prywatny blog kulinarny pt. G?odna Dziewczyna. Na pocz?tku mia? on s?u?y? jedynie do kontaktu z przyjació?mi i rodzin?, jednak z czasem okaza? si? bardzo popularny. Teraz jest bestsellerow? autork? siedmiu ksi??ek kucharskich oraz gwiazd? w?asnego programu, „G?odna Dziewczyna”.

 

Prezentowany przez: Lisa Lillien

Kulinarna podró? Lisy zacz??a si? gdy za?o?y?a prywatny blog kulinarny pt. G?odna Dziewczyna. Na poczatku mia? on s?u?y? jedynie do kontaktu z przyjació?mi i rodzin?, jednak z czasem okaza? si? bardzo popularny. Teraz jest bestsellerow? autork? siedmiu ksi??ek kucharskich oraz gwiazd? w?asnego programu, „G?odna Dziewczyna”.

Więcej z tego programu