TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Bajeczna akademia kulinarna Jenny i Rezy

Kilka słów o programie

Odkryjcie w sobie talent kulinarny pod przewodnictwem dwójki guru: „chichocz?cej smakoszki” Jenny Morris i „ksi?cia przypraw” Rezy Mahammada, którzy otworz? przed Wami drzwi nadzwyczajnej akademii kulinarnej - ju? w listopadzie na Polsat Food Network. Mistrzowie kucharscy zabieraj? swoich uczniów w kulinarn? podró?, pe?n? tradycji ró?nych krajów, próbuj?c w nich wyzwoli? entuzjazm do jedzenia. Przekazuj?c wiedz? w mi?ej atmosferze, Jenny i Reza przekonuj?, ?e nawet najs?absi szefowie kuchni potrafi? przyrz?dza? doskona?e potrawy. Zaczynaj?c od podstaw gotowania i docieraj?c do zawi?o?ci przepisów kuchni ?ródziemnomorskiej i azjatyckiej, uczestnicy przygotowuj? wy?mienite uczty pod uwa?nym okiem s?ynnych gospodarzy programu i w atmosferze doskona?ej zabawy.

Prezentowany przez: Jenny Morris

Jenny Morris, znana równie? jako The Giggling Gourmet, jest jedn? z najbardziej lubianych kucharek Afryki Po?udniowej. Jenny jest autork?, felietonistk?, prezenterk? telewizyjn?, nauczycielk?, kuchark? i przewodniczk? kulinarn?. Raz nawet prowadzi?a audycj? radiow? o gotowaniu i mi?o?ci!