TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Człowiek kontra jedzenie

Kilka słów o programie

Niewiele osób ma żołądek ze stali, który byłby w stanie zmierzyć się z największymi przekąskami w USA, jednak Adam Richman z Food Network w trakcie podroży po Stanach Zjednoczonych zmierzy się z największymi wyzwaniami kulinarnymi, jakie uda mu się znaleźć. W nieustającej walce kulinarnej przemieszcza się z Bostonu do Seattle i w każde inne miejsce, w którym może objadać się potężnymi daniami. W Teksasie zmierzy się z “piekielnym burgerem”, pikantnym wyzwaniem dla kubków smakowych, składającym się z hamburgera z papryczkami jalapeno w ognistym sosie. Adama czekają również trudniejsze chwile, gdy weźmie udział w kosztowaniu 5,5-kilogramowej pizzy carnivore w Atlancie. Każde miasto to dla Adama nowe pole bitwy, na którym czekają coraz większe i bardziej pikantne porcje. Pozostaje tylko pytanie, kto zostanie ukoronowany jako zwycięzca, człowiek czy jedzenie?

Prezentowany przez: Adam Richman

Adam Richman wychowa? si? w Nowym Jorku, sercu kulinarnym ?wiata,  i od wczesnych lat zapa?a? mi?o?ci? do jedzenia, któr? zaspokaja? korzystaj?c z bogactwa i ró?norodno?ci kulinarnej oferty tego wspania?ego miasta. Od samosów do sushi, nawet jako dziecko, Adam pragn?? wszystkiego spróbowa?.

Wiele lat pó?niej, jako student Uniwersytetu Emory w Atlancie, Adam zacz?? prowadzi? dziennik kulinarny, w którym dokumentowa? najlepsze jad?odajnie po?udniowowschodnich USA. Mimo, ?e studiowa? Stosunki Mi?dzynarodowe, jego mi?o?? do rzeczy jadalnych w naturalny sposób wci?gn??a go w ?wiat kulinariów. Po studiach zbudowa? imponuj?ce CV pracuj?c na ka?dym szczeblu ?wiata restauracji, w ca?ym kraju, od lady do kuchni. Mimo braku zawodowego wyszkolenia Adamowi uda?o si? zdoby? bezcenne, praktyczne do?wiadczenie.

Po uzyskaniu stopnia Magistra Sztuk Pi?knych na Yale University School of Drama, Adam zje?dzi? ca?e Stany wyst?puj?c w wielu regionalnych teatrach. Jego praca pozwala?a mu zaspokaja? g?ód poznawania najlepszych da? ka?dego zak?tka Stanów – wszystkie znalaz?y si? w jego dzienniku. W 2008 roku Adam zacz?? prowadzi? program „Man v Food” na kanale Travel Channel, który szybko sta? si? najch?tniej ogl?danym programem stacji. Pó?niej Adam prowadzi? i produkowa? programy takie jak “Man v Food Nation”, “Adam Richman’s Best Sandwich in America” i “Fandemonium”. Kolejny program prowadzony i produkowany przez Adama pojawi si? na ekranach 1 kwietnia 2015 roku.

W 2014 roku Adam poprowadzi? konkurs kulinarny na kanale NBC, “Food Fighters”, który odnotowa? najwi?kszy wzrost ogl?dalno?ci z pierwszego do drugiego tygodnia emisji od wielu lat. Drugi sezon programu pojawi si? w 2015 roku.