TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Na ratunek restauracjom

Kilka słów o programie

Czy dwo?ch specjalisto?w z branz?y be?dzie w stanie odwro?cic? z?a? passe? restauracji, kto?re znalaz?y sie? na krawe?dzi bankructwa? Dwo?jka eksperto?w podejmie wyzwanie przekszta?cenia podupad?ych knajpek w kwitna?ce przedsie?biorstwa. Maja?c nieca?y tydzien? na przeprowadzenie ca?ej operacji, ?a?cznie z kompletnym remontem i ponownym otwarciem lokalu, nasi bohaterowie musza? zmierzyc? sie? z ryzykowna? i pe?na? niespodzianek przygoda?. Zespo?? zostanie wypuszczony na szerokie wody, gdy zajmie sie? pizzeria?, przekszta?cona? w s?mietnik za sprawa? “skarbo?w” w?as?ciciela. Eksperci pozbe?da? sie? s?mieci i skupia? sie? na ekscentrycznym wystroju restauracji w nadziei na ocalenie jej przed ostatecznym upadkiem. Na tym jednak nie koniec ich k?opoto?w - zmierza? sie? ro?wniez? z karaibskim barem, kto?ry przechodzi powaz?ny kryzys toz?samos?ci! Czy ekspertom uda sie? ocalic? kaz?dy z tona?cych okre?to?w?