TERAZ NA ANTENIE

WKRÓTCE

Udostępnij:

Food Network

Zasadzka na restauracj?

Kilka słów o programie

Willie Degel znany jest z tego, ?e swoje restauracje trzyma siln? r?k?. Jego metoda to kamery, które pokazuj? ka?dy centymetr restauracji. Dzi?ki temu Willie ma na oku lokal, obs?ug? oraz klientów. W „Zasadzce na restauracj?” Willie prezentuje swoje sposoby w?a?cicielom podupadaj?cych restauracji, którzy próbuj? odkry? problemy swoich firm i szukaj? dla nich ratunku.